דף הבית >> תקנון ותנאי שימוש
 
תקנון אתר
מייביט אתר מכירות בו תוכלו למצוא מגוון רחב של מוצרים ממיטב היצרנים והחברות.
האתר הינו חנות וירטואלית השימוש והקניה באתר מייביט כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
אנא קרא תקנון זה בקפידה. שכן השימוש ב- אתר מייביט מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר מייביט מצהיר בעצם ביצוע הרכישה - כי הינו מודע לתקנון באתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר מייביט,כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מייביט ומי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות תקנון זה מצד מייביט.
 
1. תנאי השתתפות.
רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל ,ויזה אלפא, בע"מ, ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת אשר דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה ,לעסקת הרכישה שעליה התחייב.
2. פרטי המשתמש.
 
בעת ביצוע הזמנה באתר על מהרוכש למלא במערכת את הפרטים הבאים:
ת.ז /ח.פ .
שם פרטי, שם משפחה, שם, חברה.
 טלפון נייד או קווי.
יישוב, מיקוד.
דואר אלקטרוני.
ופרטי תשלום.
חשוב לדעת שהגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. וכנגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר מייביט.
אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר לנו בצורה מאובטחת. כמו כן אנו מתחייבים שלא לגלות ולא להעביר כל מידע הקיים אצלנו (כולל פרטים אישיים וכרטיס אשראי) לאחר, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר.
 
3. המוצרים המוצעים
המוצרים מוצעים על ידי החברות המציעות ,לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה באתר באתר ניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. הפרטים כולן נמסרים באחריותן הבלעדית של החברות המציעות.
במקרה שאזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תיהיה רשאית מייביט להודיע ללקוח על ביטול הקניה , במקרים אלו הלקוח לא יחויב , ומייביט תפעל לריצוי הלקוח או ע"י החזר כספי מלא או הצעת מוצר חלופי יקר יותר.
במידה ונעשתה טעות שלא בגדר תום הלב או ההיגיון הסביר בהקלדת מחיר באתר מייביט תהייה רשאית מייביט לבטל הזמנות
אלו בתאום מול הלקוח.
כל המוצרים המוצעים באתר המכירה מייביט הינם חדשים באריזותיהם המקוריות ועם אחריות יבואנים מורשים . אלה אם צוין אחרת במפרט המוצר
התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחויבות.
 
האחריות הבלעדית למוצרים איכותם, טיבם, עמידותם, ויכולותיהם חלה על היצרנים והמשווקים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר.
המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך
מוצרים שיש לתאם ביקור טכנאי, אין לפתוח את המוצר עצמאית, מוצר ממוצרים אלו אשר לא יפתח ויופעל ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן לא תחול עליו האחריות.
 
 
4. תשלום ואספקה
 
לאחר סיום ביצוע הרכישה הרוכש עדיין לא יחויב בגין ההזמנה אלא רק יתבקש אישור בלבד מחברת האשראי של הלקוח בגין המוצר לפי תנאי העסקה .
החיוב יבוצע לאחר שליחת אישור הזמנה לרוכש ואישור משלוח מצד מייביט.
המחירים באתר מייביט כוללים מע"מ
ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים חל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה, הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח באמצעות דואר אלקטרוני לmybeataudio@gmail.com, ומייביט אישרה את הביטול. על פי חוק אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים ע"י הרוכש כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש.
על אף האמור לעיל, ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך 12 שעות מביצוע ההזמנה (ובתנאי שהמוצר לא סופק למזמין או הועבר לחברת ההובלות ) ללא כל חיוב בדמי ביטול על ידי הודעה בפקס 04-6017575או בדואר אלקטרוני mybeataudio@gmail.com. מעבר לזמן שצוין יחויב המזמין בדמי ביטול, על ידי שליחת הודעה בפקס או בדואר אלקטרוני, בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי) בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק..·
 
אם הועבר המוצר לחברת ההובלות או סופק ללקוח אזי יתווספו לדמי הביטול גם הובלות (הלוך + חזור).
אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים .
מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו/או חברת המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים,  הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של מייביט ללקוח, ובמקביל יזוכה הלקוח במלא מחיר ההובלה.
אספקת המוצרים תתבצע בתחומי הקו הירוק בלבד .
במשלוח מעבר לקו הירוק יש אפשרות להשתמש בחברת הובלות קבלנית עם ביטוחים מתאימים בתוספת מחיר שיקבע ע"י חברת השילוח ובהתאם למוצר(גודלו ומשקלו)
במקרה של איסוף עצמי חובה לוודא מראש שהמוצר ישנו במחסן מייביט.
5. אחריות
האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים ,ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שרות.
6. ברירת דין ומקום שיפוט
התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט מוסמך במחוז נצרת עלית בלבד.
הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל.
7. תנאים נוספים
מייביט לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.
מייביט לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
מייביט לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
מייביט שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
מייביט שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח  ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינוייים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנו על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית מייביט להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית מייביט, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
מייביט שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות בהתאם לחוק ולשינויי המסחר.
לשאלות או עזרה באתר:
שירות לקוחות :
טל/פקס - 04-6017575
מייל - mybeataudio@gmail.com
קניה נעימה
 
 
 
כל הזכויות שמורות